Bestel nu je tickets
Rianca Evers

Lef in de politiek

Who: Rianca Evers (1978) is trainer, spreker, auteur en gemeenteraadslid. Ze is topblogger voor Lerende Leiders, waar ze blogt over nieuw leiderschap in de politiek. Ze is mede-auteur van o.a. het Kantelingsalfabet en het Bevlogenheidsalfabet. Voor Pioniersmagazine schrijft ze over pionieren in de politiek.

History: Rianca was van kleinsaf geïnteresseerd in maatschappelijke thema’s en politiek. Op haar 11e had ze haar eerste radio-optreden met een opstel over “wat ik zou doen als ik minister-president was”. Op haar 19e werd ze voorzitter van de plaatselijke jongerenraad. Echter, haar afkeer van politieke spelletjes hielden haar lang tegen om echt actief te worden in de politiek. Tot ze besloot het experiment van haar leven aan te gaan…

Her story: Rianca staat voor inhoudgedreven politiek, waarbij dialoog en verbinding voorop staat. Ze vertelt over het lef dat je nodig hebt in de politiek om ogenschijnlijk heel gewone dingen te doen, zoals:

  • de inhoud boven je positie stellen
  • verbinding zoeken met alle partijen inclusief je politieke opponenten om te zorgen voor maximaal draagvlak
  • in gesprek te gaan met elke inwoner, ook met degene die je niet bepaald een warm hart toedraagt ..

Rianca is kerngroeplid van CDA Next, een vernieuwingsbeweging die deze principes uitdraagt en continu agendeert op alle niveaus. En die verbinding zoekt met next-ers binnen andere politieke partijen.

Rianca laat zien dat het mogelijk is om deze manier in de politiek te staan, en daarmee de kloof tussen bevolking en politiek te verkleinen. Zij bouwt op deze manier mee aan een nieuwe politieke werkelijkheid, een politiek waarmee iedereen zich verbonden voelt.


She speaks