Bestel nu je tickets
Rowena Spoormaker
Transparantie vergt lef, maar het creëert betrokkenheid

Reorganiseren als teamwerk

Who: Rowena Spoormaker werkte na haar studie Gezondheidswetenschappen eerst als arbo-adviseur. Vervolgens werkte ze in managementfuncties bij onder meer de KLM, de NS en de gemeente Den Haag. Rowena schoolde zich in Lean Six Sigma, een methode voor het ‘duurzaam verbeteren van bedrijfsresultaten’ waarin de klanttevredenheid centraal staat. Momenteel is ze manager bij het regionaal soa-centrum van GGD Haaglanden.

History: Bij aanvang van haar werk voor de gemeente Den Haag trof Rowena een afdeling die nauwelijks twee jaar daarvoor bij een reorganisatie was samengesteld uit medewerkers uit allerlei andere geledingen van de organisatie. De afdeling had te kampen met een lage klanttevredenheid; aan haar de taak dat aan te pakken. Uiteindelijk leidde dit tot een reorganisatie waarin de afdeling bijna halveerde. Toch wist ze de medewerking en de betrokkenheid van het afdelingsteam gedurende het gehele traject te mobiliseren. “Alle medewerkers hebben geholpen de werkprocessen in kaart te brengen, terwijl ze beseften dat ze hun baan konden verliezen. Ze zeiden: ‘Dan wil ik het in elk geval goed achterlaten’.”

Her story: Hoe neem je 60 medewerkers mee in een reorganisatieproces, zelfs als gaandeweg duidelijk wordt dat er bijna vijftig procent fte zal verdwijnen? Voor Rowena Spoormaker is het antwoord: openheid. “Ik heb van meet af aan gezegd: ik houd jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het zal niet altijd leuk zijn, maar wel duidelijk.” Medewerkers brachten hun werkprocessen nauwgezet in kaart. In een gezamenlijke sessie werd duidelijk dat de processen veel efficiënter konden worden ingericht, maar dat bracht verregaande veranderingen in taken en functies met zich mee en vooral: een forse vermindering in fte. Aan emoties geen gebrek gedurende het traject, maar desondanks is het soepel verlopen. Rowena: “Dat deed ik door open te zijn, iedereen mee te nemen in het denkproces en ze zelf medeverantwoordelijk te maken. Dan ontdekken mensen dat ze meer kunnen dan ze denken.”

 


She speaks