We zijn geneigd krampachtig vast te houden aan ons eigen verhaal.

Ons brein filtert informatie. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor professionals in veiligheid. Politie en justitie werken daarom soms met ‘tegensprekers’: mensen van buitenaf, die door een frisse blik en kritisch meekijken tunnelvisie helpen voorkomen. Ilse is zo’n tegenspreker.

Je bent blind voor je eigen blinde vlek.

Tweet